Uitbesteding Stedin Imtech van de baan

21-08-2016

Door een nieuwe strategie die door de directie van Stedin is ingezet stopt de samenwerking met service providers. De nieuwe strategie heeft ook gevolgen voor de interne organisatie van Stedin en Joulz.

Werknemers van de energiebedrijven Joulz en Stedin hebben dinsdag in Rotterdam meer te horen gekregen over het dreigende ontslag. De onrust onder de personeelsleden lijkt mee te vallen. Vorige week werd bekend dat de twee bedrijven worden samengevoegd. Vier- à vijfhonderd banen staan op de tocht. Op welke afdelingen de ontslagen zullen vallen is nog onduidelijk.

Lagere tarieven worden aangegeven de oorzaak te zijn van deze herorientatie. Onderhoudsbedrijf Joulz en netbeheerder Stedin zijn dochterondernemingen van Eneco. Dat bedrijf heeft besloten tot een sanering, omdat de inkomsten teruglopen. Dat heeft onder meer te maken met door de overheid opgelegde lagere tarieven. Onder meer in het World Trade Centre, De Kuip en de Doelen in Rotterdam werd het personeel bijgepraat. In het WTC kwamen zo'n achthonderd mensen bij elkaar. Hoewel er nog veel onduidelijk is, lijkt er geen paniek onder het personeel. Meerdere werknemers zeiden na afloop begrip te hebben voor de situatie. Ze hebben vertrouwen dat de reorganisatie goed zal verlopen. Natuurlijk verloop Eneco sluit gedwongen ontslagen niet uit, maar de kans daarop lijkt klein. Volgens Stedin-directeur Nancy Kabalt-Groot zorgt 'natuurlijke verloop' er al voor dat jaarlijks zo'n 350 mensen Eneco verlaten. Dat komt omdat werknemers met pensioen gaan of overstappen naar een andere werkgever.