Stedin besteedt uit

21-03-2014

Stedin werkt dagelijks aan een continue en veilige energievoorziening. Diverse Service Providers voeren samen met de netbeheerders onderhoud en inspecties uit, lossen uitval op of leggen nieuwe netten aan. Stedin heeft zich voorgenomen om deze werkzaamheden in het oostelijk deel van de provincie aan technisch dienstverlener Imtech te gunnen.

Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee werkt Delta Infra aan de Stedinnetten. In andere delen van Zuid-Holland, Utrecht, Kennemerland, Noordoost Friesland en in Weert is Joulz de service provider. ,,Altijd energie voor onze klanten is het uitgangspunt’’, zegt directeur techniek Ernst Japikse van Stedin.

Kwaliteit, innovatie en een goede prijs staan voorop. Daarbij past het gunnen van werk aan een derde aannemer. Ik vind dat we zo het professionalisme van onze service providers en van Stedin als opdrachtgever bevorderen.

Vooral als zij ook de reguliere storingswachtdiensten in dit belangrijke gebied voor hun rekening nemen’’, aldus Japikse.

Stedin selecteert aannemer via Europese aanbesteding.

Na een Europese aanbesteding zijn drie partijen geselecteerd door Stedin. De netbeheerder heeft zich voorgenomen te besluiten het werk aan Royal Imtech te gunnen. Planning is dat zij in het tweede kwartaal van 2014 met hun werkzaamheden starten en deze in het oostelijk deel van de provincie Utrecht geleidelijk overnemen van de huidige service provider Joulz.

Dat betekent dat Imtech in ondermeer de regio’s Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist storingen aan de energienetten gaat oplossen via een wachtdienst. Daarnaast nemen zij regulier onderhoud, inspectie en de aanleg van netten voor hun rekening. Imtech voert op dit moment in dit gebied al een investering van Stedin uit door het vervangen van gasleidingen.

Royal Imtech is verheugd met het voornemen van Stedin om deze opdracht aan Imtech te gunnen. ,,Het is een bewijs van de kwaliteit van het gekozen concept en de professionaliteit van onze organisatie. Deze markt zal zich gaan ontwikkelen met de komst van nieuwe energieconcepten. Imtech, als innovatieve speler, zal zich meer gaan richten op het aanbieden van 'technical solutions' op het gebied van energie-infrastructuur’’, aldus Paul van Gelder, bestuurslid Royal Imtech.