Fortis Facility Management

Een bedrijf in beweging


 

FORTIS-IT projecten

Door langdurige ziektes en verlof was bij Fortis Nederland behoefte aan uitbreiding van het aantal projectleiders IT voor de afdeling Corporate Functions en Risk. De opdracht voor de projectleider van Axime was helder: het faciliteren van de infrastructurele behoefte vanuit een aantal business projecten, die liepen binnen het “Corporate Functions en Risk”-Domein bij een Internationaal georiënteerd bedrijf. Het bedrijf bleek Fortis te zijn en de projectleider werd geconfronteerd met de problemen rond de roerige ontkoppeling met de Belgische tak en de samensmelting met ABN Amro.
De projectleider van Axime, Berton Kemp, heeft een aantal projecten bij Fortis geleid, waarvan de twee belangrijkste hieronder worden toegelicht.
 

Planon Implementatie

Met Planon kunnen onder andere vergaderzalen worden gereserveerd, al dan niet met catering, beamer, computers enz. Facility management Nederland had de voorkeur voor een gecentraliseerd systeem, met name om de shared Services van de diverse werkmaatschappijen te optimaliseren. Besloten is om de geografische beperking van Nederland los te laten en Planon corporate breed uit te rollen, Cross-Border zogezegd.


Fasering

De eerste fase had betrekking op uitrol in Nederland (alle werkmaatschappijen), Luxemburg en inrichting functioneel beheer in België.
De tweede fase betrof de verzelfstandiging van de Belgische tak van Fortis, waardoor infrastructuur en beheer terug kwamen in Nederland. Tevens werd van XP gewisseld naar Vista.


Uitdagingen van Planon

 • Single Sign-On, over diverse domeinen en Active Directory-structuren. Het aspect –Security- speelde bij de bank een belangrijke rol. Als zodanig lag er een focus op autorisaties, die in de verschillende domeinen niet aan elkaar gelijk waren en zelfs tegenstrijdig konden zijn.
 • Bereikbaarheid en ontsluiting van Operationele Companies
 • Een van de voorwaarden was dat zowel Facility Management van Fortis NL als ook ASR hier gebruik van konden maken en er sprake zou zijn van Single Sign-On. Na een traject van pakket selectie is gekozen voor Planon.

 

Anti Money Laundering

Na afscheiding van Fortis Bank Nederland van het moederbedrijf Fortis, ontstond de noodzaak om een eigenstandig systeem in te richten voor de Anti-Money-Laundering (AML), om de uitbreiding van en de nieuw op te richten buitenlandse kantoren van Fortis Bank Nederland te faciliteren. Het gebruik van een AML-systeem in het kader van het internationale betalingsverkeer wordt door de diverse nationale monetaire instanties als voorwaarde gesteld om een bank te mogen beginnen in een ander land.
Gekozen is voor een tweevoudige aanpak. Primair het uitrollen van een kopie van het bestaande systeem NORKOM 5.6 voor de early adopters en daarna bundeling van alle buitenlandse organisatorische eenheden in een nieuwe versie, Norkom 5.7. Dit is vanwege de overname door ABN Amro niet afgerond.  

Uitdagingen Anti Money Laundering

 • De koppeling aan T24 (systeem voor internationale betalingen)
 • Uitrol voor buitenlandse kantoren
 • Nieuwe infrastructuur (Fortis Bank Nederland)


Naast bovengenoemde projecten zijn er door Axime diverse andere projecten binnen Fortis Bank Nederland begeleid, waaronder:  Clarity Upgrade Belgie; Clarity Separatie Fortis Bank Nederland, Facility Management integratie met ABN AMRO, SAP interfaceserver  upgrade.


In het kort


Uitdagingen

 • Beperkt aantal resources beschikbaar
 • Complexiteit van de configuratie
 • Complexiteit van de organisatie 
   

Resultaten

 • Gecentraliseerd FMS
 • Kwaliteitsverbetering gegevens
 • AML systeem buitenlanden
 • Separatie /Migratie informatie systemen
 • Ingeregeld Functioneel beheer
   

Axime

 • Projectleiding
   

Oplossing

 • Project & Service Management
   

Duur

 • 36 maanden

Is uw interesse gewekt?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.