Axime
 Muurhuizen 155
 3811EG Amersfoort
 033 - 246 3848

Axime en Woningcorporaties

Axime heeft veel ervaring binnen de Woningcorporaties. De geboden diensten binnen dit segment zijn o.a. compelete SAP-implementaties, Reorganisaties, implementaties van Geogafische Informatie-systemen enz.:

Kernbegrippen:

Woningcorporaties hebben een woningbezit, dat een grote waarde vertegenwoordigd. Dit woningbezit wordt verhuurd, maar kan ook (deels) worden  verkocht.

Het woningbezit is gesplitst in Sociale Woningbouw en Vrije Sector. Een deel van het aanbod dient gericht te zijn op de onderkant van de maatschappij. Vanwege de lange ROI wordt gesproken over Onrendabele Top.

In overleg met gemeentes en financiers worden nieuwbouwplannen, sloop- en renovatie-plannen ontwikkeld.

Woningcorporaties en stichtingen hebben de taak om het wonen in de wijken te veraangenamen. Dit leidt tot de aanleg van sportveldjes, groenvoorzieningen en kinderspeelplaatsen.

Projecten en Onderhoud:

Alle nieuwbouw-, herbouw- en renovatieplannen leiden tot Projecten en verbeteringsplannen. Groot onderhoud wordt tijdig voorzien als Planmatig Onderhoud, deels zal op initiatief van de huurders worden gevraagd om ad-hoc onderhoud, Niet-Planmatig Onderhoud. Het is van belang om een goed beeld te hebben van de status van het woningbezit, waardoor de behoefte is ontstaan aan Geografische Informatie Systemen (GIS).

Schaalvergroting:

Het is voor kleine woningcorporaties niet makkelijk om het hoofd boven water te houden. Schaalvergroting is een oplossing en dat gebeurt vaak door acquisities. De gescheiden administraties worden gecombineerd in één systeem en er wordt wat gereorganiseerd, zodat er een sterke en slagvaardige organisatie ontstaat.

Consultancy:

De consultants van Axime zijn bekend met de uitdagingen en hanteren de juiste terminologie. Zij kunnen assisteren en adviseren om u te ondersteunen bij de te maken keuzes, bij het stroomlijnen van uw processen, bij geheel of gedeeltelijke ERP-implementaties, bij het opzetten en uitbreiden van uw management rapportages, of bij de introductie van een Geografisch Informatie Systeem.

Tot onze klanten behoren onder andere:

  1. Vivare
  2. Woningstichting Putten
  3. Eigen Haard
  4. Woonbedrijf Eindhoven

Is uw interesse gewekt?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.