Axime
 Muurhuizen 155
 3811EG Amersfoort
 033 - 246 3848

Business Process Management

Er komt een moment, dat een (deel van een) proces gaat of moet veranderen, of dat er een efficiency-slag nodig is. In een bedrijf van enige omvang is het niet altijd duidelijk wat de consequenties van deze verandering zijn voor het eventuele vervolgtraject.

Procesomvang:

In geval van een efficiency-verbetering is het belangrijk om het gehele proces, van begin tot het einde in ogenschouw te nemen. Maar waar begint een proces en waar eindigt het? Wordt de rest van de keten hierbij betrokken?

Procesbeschrijving:

Processen zijn niet of nauwelijks beschreven en als dat al het geval is, dan is de documentatie vaak niet up-to-date. Om het change-management te kunnen ondersteunen is het belangrijk om de huidige situatie te kennen. Veel BPM-projecten beginnen dan ook met een inventarisatie van de bestaande proces(stap)-beschrijvingen en het eenduidig aanvullen van deze beschrijvingen. Dit gebeurt in goed overleg met, of uitgevoerd door een Proces-Owner. Iemand die met een birdsview het gehele proces kan overzien en bespreken met de betrokken leidinggevenden.

Procesoptimalisatie:

Welke methodiek gaat worden gehanteerd? Lean en Six-Sigma zijn mooie en bewezen methodieken, maar vragen de nodige inzet van uw eigen mensen. Zijn er al Green- en Black-Belts in huis? Er moet een verantwoorde keuze worden gemaakt, die past bij de bedrijfspolicy. De uitvoering kan ingrijpend zijn. Zonder commitment van de directie is een procesoptimalisatie niet haalbaar. De volledige medewerking van het management is vereist, zelfs als er met procestaken gaat worden geschoven.

Changemanagement:

De nieuwe processen worden beschreven en zullen leiden tot veranderingen in de werkwijze. De betrokken medewerkers moeten tijdig worden voorgelicht over de wijzigingen en eventueel worden getraind om hun werkzaamheden goed te laten verlopen. De gewijzigde processen moeten worden gemonitord om er voor te zorgen, dat de verschillende procestaken tijdig en correct wordt doorlopen. Een goed hulpmiddel hierbij is de inzet van Workflow. De meeste ERP-pakketten bieden hier ondersteuning voor. De Workflow zorgt er voor, dat taken niet blijven liggen en naar de juiste persoon of afdeling worden gedirigeerd.

Projectaanpak:

Axime heeft de juiste kennis en ervaring om u te begeleiden met uw procesoptimalisatie.
U kunt uw projecten uitbesteden aan Axime, of een specialist inhuren die uw projecten (bege)leidt. Onze inzet staat garant voor succes. U kunt ons inzetten op de volgende gebieden:

  • Proces Optimalisatie
  • Projectmanagement
  • Testmanagement

 

   

 .

Is uw interesse gewekt?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.