Axime
 Muurhuizen 155
 3811EG Amersfoort
 033 - 246 3848

ERP

Onze consultants werken bij voorkeur op het snijvlak van IT en business. Zij hebben een ideale kennismix van uw branche en van de mogelijkheden van de IT-systemen.

Axime heeft vooral kennis en ervaring opgebouwd van de volgende ERP-systemen:

  • SAP
  • OpenERP
  • MS Dynamics AX
  • MS Dynamics Navision

 

Het snijvlak van IT en business

De toegevoegde waarde van Axime kan als volgt worden omschreven:

- Sturen op continue eigen rol blijven spelen: strak Projectmanagement met taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden binnen het project en hierop blijven hameren

- Fungeren als olie tussen de raderen. Een brug slaan maar ook kritisch naar beide kanten met duidelijke priorisering

- De luis in de pels zijn, zowel richting leverancier, als naar de opdrachtgever. dit leidt tot het uitwisselen van gedachten zoals "Leverancier: Als het niet kan: kan het dan echt niet" of "Opdrachtgever: dat moet je niet willen".

- Hard op de inhoud en zacht op de persoon, menselijke maat: Scope bewaking en parkeren, maar ook stimuleren, motiveren en ondersteunen.

- Begeleiding bij iets geheel nieuws, maar ook de juiste prioriteit volgen.